HQ 360度全方位暖风机 黑/白两色 HQ1901
HQ 360度全方位暖风机 黑/白两色 HQ1901
HQ 360度全方位暖风机 黑/白两色 HQ1901
HQ 360度全方位暖风机 黑/白两色 HQ1901
HQ 360度全方位暖风机 黑/白两色 HQ1901
HQ 360度全方位暖风机 黑/白两色 HQ1901
HQ 360度全方位暖风机 黑/白两色 HQ1901
CA$69.99
Add to wish list
颜色
白色
黑色
Quantity
+
Product details
  • 750瓦/1500瓦 两种功率选择
  • 过热保护设置,内置保险丝
  •  加热器在房间内均匀分布热量
  • 小巧方便,便于移动